Term Of Use

Användarvillkor för new.dreamhost.live

Senast uppdaterad: 2024-01-01

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder new.dreamhost.live. Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa villkor.

Åtkomst till webbplatsen

Genom att använda new.dreamhost.live garanterar du att du är behörig att ingå i avtal och att du följer dessa användarvillkor. Du ansvarar för att ha tillgång till eventuell utrustning som krävs för att använda webbplatsen.

Användarbegränsningar

Du samtycker till att inte använda new.dreamhost.live för olagliga ändamål eller på ett sätt som kan skada webbplatsens funktionalitet eller tillgänglighet för andra användare. Det är inte tillåtet att försöka få obehörig åtkomst till webbplatsens data, system eller nätverk.

Innehållsändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll på new.dreamhost.live utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av ändringar på webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla noggrann och aktuell information på webbplatsen, men vi garanterar inte dess fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet. Användning av information från webbplatsen sker på egen risk och vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av användningen av denna information.

Extern länkar

new.dreamhost.live kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte är under vår kontroll. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser och rekommenderar att du granskar deras användarvillkor och integritetspolicy.

Ändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa användarvillkor. Fortsatt användning av webbplatsen efter eventuella ändringar innebär ditt samtycke till de reviderade villkoren.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på [email protected]