Instruktioner för TViP s-box

Manuell installation

  1. Koppla in allting och starta boxen
  2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran
  3. Boxen startar om efter uppdateringen
  4. Gå till Settings och sedan till Network
  5. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast
UDPXY Server:
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshifting: Off
Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den
och ställ in följande inställningar:

Portal URL: http://dhost.live:2095/c/
(OBS: Denna portal gäller endast för dig som har vårt nya system, dvs OM du fått denna portal av oss när du förnyade, annars får du använda den gamla du hade.)

Portal Manager: Off

Use Web portal: Whole System

API Mode: GSTB

Sedan trycker du på Apply.

OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON

GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:

Inne i en kanal:
Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D
MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv
Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings
Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn